Magnified Healing


Kenmerken van Magnified Healing


De naam zegt het al een heleboel over wat je kunt verwachten van Magnified Healing : Versterkte healing

Je voelt directe heling. Je voelt direct dat je met een enorme kracht werkt ,Magtnified healing is een zeer krachtige en intense vorm van healen, die op diepe diepe niveaus werkt.

Het systeem is gemakkelijk te leren en voor iedereen toegankelijk.


De helende energie komt rechtstreeks uit de bron en is zacht en liefdevol.

Het unieke aan Magnified healing is dat je volledig EEN wordt met deze energie.

Je bent dus niet een kanaal waarbij je de energie doorgeeft, je wordt deze energie, hierdoor kan er een zeer krachtige energie plaatsvinden.

Met Magnified Healing werk je op vele niveaus tegelijk.

Je activeert en balanceert ook de chakra’s.


Magnified healt ook aspecten van karma.

Ook Magnified healing behandeling brengt balans en harmonie en verbindt je met je eigen hart.


DE GROTE KRACHT VAN MAGNIFIED HEALING LIGT IN DE EENVOUD KRACHT EN LIEFDEVOLLE AANPAK
Review

Na een lastige periode in mijn leven heb ik contact gekregen met Jannie Boot.

Ik ben iemand die in haar leven veel werk binnen organisaties heeft verricht maar ik heb weinig tijd gehad /gemaakt voor mij zelf als persoon. Dit staat natuurlijk ergens voor , ik heb mijn leven geleid zoals ik dit heb gedaan. Dat laatste is mij dan ook in zekere zin opgebroken.

Ik had altijd wel het idee dat ik niet uitsluitend in mijn hoofd bezig moest zijn en mijn energie terug te willen brengen in mijn gehele lijf maar het lukte mij tot nu toe niet goed genoeg, ik kreeg het niet echt voor elkaar. Op een zeker moment ontdekte ik dat abstract schilderen hierin helend kon zijn en ben ik zelfstandig hiermee aan de slag gegaan, ik miste echter de nodige diepgang. Toen ik via een kennis de folder van Janny Boot kreeg heb ik haar spontaan gemaild en aangegeven dat ik graag Abstract wilde leren schilderen onder begeleiding.

Schilderen bij Jannie was in eerste instantie een confrontatie met mijzelf. Jannie zag aan mijn manier van werken waar de schoen wrong. Ik kwam er zodoende achter dat mijn rechter- en linker hersenhelft niet in balans waren. Met name mijn rationele linkerhersenhelft was dominant en de creatieve rechterhelft was onderbelicht. Ik kreeg het dan ook in eerste instantie niet voor elkaar om met mijn creatieve kant te gaan werken of er naar te durven kijken. Met de deskundige en spirituele begeleiding van Jannie bleek hier een hele wereld achter te zitten. Het probleem kon Jannie feilloos uit mijn werk halen en met mij hierover in gesprek gaan. Door haar kijk op mij als gehele mens kwam al snel naar voren wat er speelde en kon zij mij op een bijzondere en liefdevolle, maar aan de andere kant ook een zeer duidelijke, wijze begeleiden om zodoende verbindingen te leggen waardoor ik beter voor mijzelf kon leren zorgen. Dit is ook zichtbaar in mijn eerste werkstuk die ik onder haar begeleiding heb gemaakt. Je kunt daarop zien dat ik door middel van het draadwerk ben gestart met het leggen van verbindingen. Met de begeleiding van Jannie heb ik al binnen enkele maanden de geïnternaliseerde problemen die er bij mij speelden op kunnen lossen en kan ik onder haar begeleiding verder groeien als creatief persoon en mijn verdriet leren loslaten. Tenslotte wil ik nog vermelden dat Jannie na iedere intensieve sessie een stukje nazorg geeft waardoor je het gevoel hebt dat je er niet alleen in staat.